Meninger Historier Om oss Engasjement Reports Slik deltar du
Bli en U-Reporter, din stemme betyr noe.
Rasisme i Norge
Rasisme: ungdommen forteller🖐🖐🏽🖐🏿
Juni 22, 2021
0
RESPONDERS
___
SVARPROSENT
0%
0
0%
0
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Vet du hva rasisme og diskriminering betyr, sånn egentlig?🤷🏽‍♂️🙋🏿‍♂️🙆🏻‍♀️🙇‍♀️
0 har svart av 0 spurte
Hvorfor snakke om rasisme og diskriminering?

Rasisme og diskriminering kan gi veldig alvorlige konsekvenser for de som blir utsatt for det. For eksempel kan det bety at mennesker ikke kan eller vil delta i samfunnet på lik linje med andre, eller at de ikke får mulighet til å utøve sin religions- eller livssynsfrihet. Rasisme kan også føre til at personer blir holdt utenfor, får psykiske plager og generelt negative følger for noen grupper og samfunnet som en helhet. Konsekvensene av rasisme og diskriminering kan også føre til at personer som kommer til Norge ikke «kommer ordentlig inn i» samfunnet - de blir dårligere integrert.


I barnekonvensjonen står det at ingen barn skal bli diskriminert på bakgrunn av hudfarge, nasjonal opprinnelse eller språk.

I Norge er det forbudt med rasistiske ytringer og handlinger. Det er for eksempel straffbart med hatefulle ytringer og diskriminering på grunn av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Likevel er rasisme og diskriminering et samfunnsproblem. De som bestemmer, må jobbe for at barn og unge ikke blir utsatt for rasisme og diskriminering.


UNICEF Norge kjemper for at ingen barn skal bli diskriminert. Vi må lytte til ethvert barn for å høre hvordan de opplever rasisme og diskriminering og hva de mener, slik at alle barn og unge i Norge får det bedre i hverdagen. Ingenting om oss – uten oss!


Uzma Sarwar, 

Fagansvarlig barns rettigheter,

UNICEF Norge

Se hvor mange barn og unge som ønsker at vi skal høre akkurat deres stemme som bidrar til en positiv endring.
UTFORSK ENGASJEMENT