Meninger Historier Om oss Engasjement Delta nå
NYESTE ALTERNATIV
Hva synes ungdommen om myndighetenes håndtering av koronaviruset?🦠🏛
Syntes du at de som bestemmer har tatt nok hensyn til barn og unge når de har bestemt smitteverntiltakene?🏛🦠
U-REPORTERS I NORGE
536
SAMARBEIDER MED 12648273 U-REPORTERS
I 75 LAND VERDEN OVER
ALDER
BRUK DIN RETT, SI DIN MENINING, BLI MED I U-REPORT. SEND “U” I MESSENGER.
Vi er en del av en global plattform som har som målsetting å endre livene til barn og unge verden over.
Les mer om hvordan U-Report engasjerer og kobler unge mennesker til å si sin mening i saker som betyr noe for dem.
LES MER
Se hvor mange barn og unge som ønsker at vi skal høre akkurat deres stemme som bidrar til en positiv endring.
UTFORSK ENGASJEMENT