Meninger Historier Om oss Engasjement Delta nå
Korona og smitteverntiltak
Hva synes ungdommen om myndighetenes håndtering av koronaviruset?🦠🏛
Oktober 16, 2020
523
SVAR
100%
SVARPROSENT
10%
11
90%
99
TOTALT ANTALL SVAR
1
Syntes du at de som bestemmer har tatt nok hensyn til barn og unge når de har bestemt smitteverntiltakene?🏛🦠
523 har svart av 523 spurt
Se hvor mange barn og unge som ønsker at vi skal høre akkurat deres stemme som bidrar til en positiv endring.
UTFORSK ENGASJEMENT