Alternativer Historier Om oss Engasjement Delta nå
Om U-Report

Gjennom U-report Norge kan barn og unge anonymt si sin mening om det som er viktig for dem. Tjenesten er levert av UNICEF Norge, er gratis og helt trygg å bruke. U-report brukes allerede av UNICEF i 69, og bidrar til å løfte temaer som er viktige for barn og unge.


Når man engasjerer seg på U-report Norge, vil man få undersøkelser, spørreskjemaer og viktige meldinger tilsendt Facebook Messenger, Instagram eller Twitter. Svarene som samles inn, vil anonymiseres og presentert på norge.ureport.in i sanntid.


Resultatene, meningene og ideene blir så delt med politikere, myndighetene og andre som kan bidra til å gjøre Norge til et enda bedre sted å vokse opp for barn og unge. I begynnelsen vil U-report Norge spørre om hvordan korona og smittervern påvirker barn og unge. Etter hvert vil det også spørres om temaer som inkluderer helse, utdanning, engasjement blant barn og unge, Stortings- og lokalvalg, og andre temaer som barn og unge melder inn.


Personvern Individuelle meldinger og svar er konfidensielle, noe som betyr at ingen får vite at det er du som har svart. Informasjonen som kommer inn, blir inndelt i henhold til alder, kjønn og land i sanntid, og blir brukt både til å koble barn og unge med deres representanter, til å forbedre UNICEF Norges arbeid for barns rettigheter og å belyse viktige temaer for nasjonale myndigheter og FN. På denne måten kan befolkningen generelt, frivillige organisasjoner og myndigheter lettere forstå hva det er folk ønsker eller trenger.


Registrering er frivillig og det koster ingenting å delta. Det er så langt 69 land som bruker denne plattformen i tillegg til det globale prosjektet, og deltakelsen øker hver dag. U-report baserer seg på frivillig deltakelse fra dem som ønsker å si sin mening og skape endring. Til gjengjeld vil deltakerne motta viktig informasjon og varslinger i forbindelse med internasjonale temaer. Det er sammen vi skaper endring.

Se hvor mange barn og unge som ønsker at vi skal høre akkurat deres stemme som bidrar til en positiv endring.
UTFORSK ENGASJEMENT