Meninger Historier Om oss Engasjement Reports Slik deltar du
Bli en U-Reporter, din stemme betyr noe.
Om U-Report

Gjennom U-report Norge kan barn og unge si sin mening om det som er viktig for dem. Tjenesten er levert av UNICEF Norge, er gratis og helt trygg å bruke. U-Report brukes allerede av UNICEF i 71, og bidrar til å løfte temaer som er viktige for barn og unge.


Når man engasjerer seg på U-report Norge, vil man få undersøkelser, spørreskjemaer og viktige meldinger tilsendt på Facebook Messenger. Svarene som samles inn, vil anonymiseres og presenteres på norge.ureport.in i sanntid.


Resultatene og meningene blir så delt med politikere, myndighetene og andre som kan bidra til å gjøre Norge til et enda bedre sted å vokse opp for barn og unge. I begynnelsen vil U-report Norge spørre om hvordan korona og smittervern påvirker barn og unge. Etter hvert vil det også spørres om temaer som engasjerer barn og unge, og som de selv melder inn.


Individuelle meldinger og svar er konfidensielle, noe som betyr at ingen får vite at det er du som har svart. Informasjonen som kommer inn, blir inndelt i henhold til alder, kjønn og land i sanntid, og blir brukt både til å koble barn og unge med deres representanter, til å forbedre UNICEF Norges arbeid for barns rettigheter og å belyse viktige temaer for nasjonale myndigheter og FN. På denne måten kan befolkningen generelt, frivillige organisasjoner og myndigheter lettere forstå hva det er folk ønsker eller trenger.


Registrering er frivillig og det koster ingenting å delta. Det er så langt 71 land som bruker denne plattformen i tillegg til det globale prosjektet, og deltakelsen øker hver dag. U-report baserer seg på frivillig deltakelse fra dem som ønsker å si sin mening og skape endring. Til gjengjeld vil deltakerne motta viktig informasjon og varslinger i forbindelse med internasjonale temaer. Det er sammen vi skaper endring.


Hvor oppbevares informasjonen og hvem ser den?

Informasjonen som gis lagres i programvaren RapidPro. Kun utvalgte ansatte i UNICEF og RapidPro har tilgang til denne. De endelige avstemningsresultatene vises på hjemmesiden til norge.ureport.in og er tilgjengelige for alle. Ingen individuelle svar på avstemningene vises uten forutgående samtykke fra U-reporteren.


Kan jeg sende meldinger?

Ja, vi kan motta meldingene dine, men dette anbefales ikke. Dersom du har noe du ønsker å si til oss, kan du sende MENING gjennom messenger.

U-Report er et meldingssystem, men det er ikke designet for toveiskommunikasjon eller å tilby direkte støttetjenester for unge mennesker. Hvis U-Report mottar uønskede meldinger som angir risiko for den fysiske og / eller mentale helsen til individuelle brukere, vil disse bli håndtert i henhold til UNICEF Norges retningslinjer og prosedyrer for barnevern.

Det er viktig at U-Report ikke kan være ansvarlig for informasjonen som mottas gjennom plattformen, og som systemet ikke ba om.


Når får jeg meldinger?

Det er ingen angitte tider for sending av meldinger. Den første meldingen du sender, for å bli en U-Reporter og gi ditt samtykke til at tjenesten sender deg meldinger, skjer på et valgfritt tidspunkt. Registreringen aktiveres automatisk, og U-Reporteren blir umiddelbart spurt om de ønsker å si sin mening. Er det et dårlig tidspunkt, prøver vi igjen senere.


Hvordan avslutter jeg U-Report

For å melde deg ut som U-Reporter, sender du STOPP på messenger. Her vil tjenesten ta deg gjennom noen steg slik at du kan slette all din data.


Juridisk merknad

U-Report bruker informasjon som samles inn gjennom Facebook Messenger. Ingen private opplysninger lagres i databasen som brukes til statistikken. Personvernsreglene for kommunikasjonen på Facebook Messenger, styres av deres retningslinjer.

Vi forplikter oss til ikke å samle inn dine personlige identifiserbare data (fornavn, etternavn, adresse).

Informasjonen som samles inn lagres i programvaren RapidPro. Dette er et program utviklet av  Ilhasoft, Brazil. UNICEF benytter seg av dette systemet i 71 land verden over. Ilhasoft har bestått den internasjonale sikkerhetstesten "OWASP Top 10 Security Threats."

Siden U-Report er en anonym tjeneste, og databasen ikke kan identifisere deg, må alle dine forespørsler om retting, endring eller sletting av dataene dine gå gjennom registreringskanalen din (Facebook Messenger) ved å sende ordet STOPP i privat melding.

Enhver mistenkelig oppførsel gjennom U-Report-meldinger på Facebook Messenger, med det forsettlige målet å forvride avstemningsresultatene, kan sanksjoneres ved en rapport eller ekskludering fra databasen.


Brukervilkår

Hva du godtar når du bruker dette nettstedet

Alt du finner på dette nettstedet er underlagt følgende:

Alt som vises på dette nettstedet kan endres av UNICEF uten å fortelle deg det. Dette for å sikre at dette nettstedet ikke presenterer voldelige artikler eller ting som kan støte deg eller andre lesere. Sørg for at du leser denne siden en gang i blant for å se om vi har endret eller oppdatert noe om reglene for bruk av dette nettstedet. Hvis du ikke liker noen av reglene, må du ikke bruke dette nettstedet. Vi er veldig opptatt av reglene våre, og det er viktig at du godtar dem hvis du vil lese eller bruke nettstedet.

Om hva som er på dette nettstedet

Dette nettstedet (U-Report) mottar innhold fra våre medlemmer (U-Reporters), UNICEF og andre nettsteder som U-Report-nettsteder og andre partnerorganisasjoner. Alt UNICEF-opprettet innhold er underlagt UNICEFs vilkår for bruk.

Kart og land

Kartene og landinformasjonen du finner her, er gitt til UNICEF av forfattere av dette nettstedet, så vi lagde dem ikke, og dermed er vi ikke nødvendigvis enige i den juridiske statusen til noe sted som vises på et kart eller grensene og data ved siden av et gitt land er kun basert på mening.

Kommentarer og innlegg

Du får muligheten til å legge ut din mening og sende meldinger på dette nettstedet, men vær sikker på at du tar hensyn til andre før du publiserer.

Hvis du legger ut ting som ikke er hyggelige, for eksempel personlige angrep, hardt språk eller ting som bare er slemme, enten i en chat eller i en historie eller kommentar, har vi rett til å slette dem umiddelbart og fjerne deg fra U-Report-prosjektet .

Vi er her for å hjelpe deg, så hvis du sender inn noe med grammatikk eller staveproblemer, forbeholder vi oss retten til å redigere disse tingene for deg. Hvis du vil holde noe privat, vennligst ikke send det til oss for publisering. Alt du sender til oss, kan vi publisere eller sende til andre mennesker.

Opphavsrettsregler

Du kan publisere bilder og annet multimedia (som videoer eller lyd) som vi har brukt på nettstedet så lenge du gjør det på en måte som er tillatt av lisensen til det aktuelle elementet du publiserer. Hvis det er copyright på bildet eller multimedia du vil publisere, må du få tillatelse og samtykke til å publisere det.

Hei! Husk også at disse bruksvilkårene (som alle andre) kan endres, så vær sikker på at du sjekker opp på denne siden!


Vilkår for bruk

Dette nettstedet og dets innhold blir gitt deg "som det er" underlagt følgende retningslinjer for ansvarsfraskrivelse og kommentarer. Disse kommentarene kan oppdateres av oss etter vårt skjønn og uten varsel til deg. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, ikke bruk dette nettstedet. Vennligst sjekk vilkårene regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter publisering av endringer i disse vilkårene utgjør en aksept av disse vilkårene fra din side.

Ansvarsfraskrivelse

U-Report inneholder innhold fra ungdommer og unge mennesker fra hele verden som ønsker å bidra til sosial endring, barns rett og engasjere sine jevnaldrende i problemer som påvirker deres liv.

Visningene som gjenspeiles i innhold eller lenker på U-Report-nettstedet, er ikke nødvendigvis de fra UNICEF og partnere. U-Report fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, uttrykt eller underforstått, med hensyn til nøyaktigheten av innholdet som er gitt, eller om ektheten av informasjonen til ethvert formål.

Funnene, tolkningene og konklusjonene som er uttrykt her, er de fra bidragsyterne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til U-Report, UNICEF, dets partnere og andre anerkjente kilder eller enheter de representerer.

Verken U-rapport eller bidragsyterne til dette nettstedet gjennomgår informasjon på dette nettstedet eller nøyaktigheten eller påliteligheten av informasjon, data, meninger, råd eller uttalelser som er ment på dette nettstedet.

U-Report støtter ikke innholdet, meningene eller produktene de måtte tilby. Denne plattformen tilbys for å stimulere til diskusjon og tenkning om temaer relatert til ungdom, deltakelse, samfunnsutviklingsspørsmål og samfunnsengasjement.

Alt innholdet på dette nettstedet er ment for personlig, ikke-kommersiell bruk av brukere.

Merknader om landet

Kart eller landsdata på dette nettstedet gjenspeiler ikke UNICEFs holdning til den juridiske statusen til noe land eller territorium eller avgrensningen av noen grenser.

Kommentarer og innlegg

Bidragsytere samtykker i å bruke alternativet kommentarer og innlegg til å sende meldinger og materiale som er riktig og relatert til innlegget. Vi forbeholder oss retten til å fjerne enhver kommentar som vi anser å være, etter eget skjønn, uakseptabel. Disse inkluderer personlige angrep, banning, rasisme, nettmobbing, diskriminering og forplantende vold av noe slag, samt kommentarer som av andre grunner er kritikkverdige.

Vi forbeholder oss også retten til å gjøre nødvendige endringer i grammatikk og stavemåte. Bidragsytere er enige om at alle kommentarer er offentlige. All mottatt informasjon blir ansett som ikke konfidensiell. Dette nettstedet krever ikke eierskap til eventuelle innsendte kommentarer.

Anonym rapporteringspolicy

I de landene eller omstendighetene der forfattere av U-Report-historier skriver anonymt på grunn av frykt for fare, er det avgjørende å være anonym. U-Report moderatorer vil sikre at vi beskytter identiteten og konfidensialiteten til bidragsyteren hvis de har valgt å være anonyme ved registrering.

Se hvor mange barn og unge som ønsker at vi skal høre akkurat deres stemme som bidrar til en positiv endring.
UTFORSK ENGASJEMENT