Meninger Historier Om oss Engasjement Reports Slik deltar du
Bli en U-Reporter, din stemme betyr noe.
STORY
Korona og smittevern: hvordan påvirker det deg?

Korona og smitteverntiltak har betydd hjemmeundervisning, stengte fritidstilbud, en annerledes sommerferie, og mindre klemming. Noen har foreldre som har mistet jobben, en del får ikke besøke besteforeldrene sine, og mange er bekymret for fremtiden.

Alle barn og unge i Norge er påvirket av korona på en eller annen måte, og UNICEF Norge vil gjerne høre fra nettopp deg for å lære mer om din opplevelse.

Rapport til Erna fra barn og unge!

UNICEF Norge skal nemlig lage en rapport til statsminister Erna Solberg, som skal hjelpe henne og resten av regjeringen til å forstå hvordan barn og unge i Norge påvirkes av korona, hva regjeringen har gjort riktig, og hva som kan gjøres bedre. Det er viktig at politikerne og de som bestemmer vet hvordan barn og unge har det, sånn at de kan jobbe for at alle barn og unge i Norge får en trygg og god oppvekst.

Faktisk er det sånn at alle barn har rett til å si sin mening og myndighetene må lytte til hva barn og unge har å si. Det står i FNs barnekonvensjon.

I barnekonvensjonen står det også at barn har rett til å gå på skole, til å drive med fritidsaktiviteter, leke, være involvert i kultur, og til å bli beskyttet mot vold, overgrep og omsorgssvikt. Vi vet at koronasituasjonen har gjort at ikke alle barn og unge har opplevd at disse rettighetene har blitt oppfylt. Det er alvorlig, og det er viktig at ikke bare de voksne snakker sammen om hvordan dette oppleves for barn og unge, men at barna selv er en del av denne diskusjonen. Derfor vil vi lage en rapport hvor barn og unges egne opplevelser og meninger er i sentrum.

Bruk din rett! Si din mening!

Gjennom U-report kan barn og unge anonymt si sin mening om hvordan korona og smittevern har påvirket dem. U-report er levert av UNICEF Norge, er gratis og helt trygt å bruke. 

I Norge er det 18 års aldersgrense på å stemme. Likevel har alle barn og unge rett til å si sin mening, de har rett til å organisere seg og de har krav på å bli hørt. Men noen ganger kan det være lettere å få oppmerksomheten til politikerne hvis man går sammen med andre. U-report Norge skal være en kanal for å samle barn og unges stemmer, som skal videreformidles til politikerne.

Se hvor mange barn og unge som ønsker at vi skal høre akkurat deres stemme som bidrar til en positiv endring.
UTFORSK ENGASJEMENT