Meninger Historier Om oss Engasjement Reports Slik deltar du
Bli en U-Reporter, din stemme betyr noe.
STORY
Hvordan snakke med barn om klimaendringer?💬

Å Snakke med barn og unge om klima
- Hvordan snakke med barn om klimaendringene, og hvorfor må vi ta praten?

Barn får med seg langt flere nyheter enn det voksne er klar over. Med dagens mediebilde og teknologi, blir de i dag servert nyheter i flere kanaler enn tidligere - for eksempel fra TV eller radio som står på i bakgrunnen, eller på nettet og ofte uten voksne til stede.

Barn har behov for å forstå, og de har rett til informasjon som hjelper dem å forstå verden de lever i. Dette er spesielt viktig når barn uttrykker bekymring over ting som skjer i verden, og som er utenfor deres kontroll. Vi kan ikke be dem lukke øynene, og heller ikke be dem la være å bry seg om noe som opptar og bekymrer svært mange.

Barn som allerede har en sårbarhet i seg blir lettere engstelige og kan føle og tro at kriser som omtales i media, vil kun ramme dem både personlig og øyeblikkelig. De kan bli liggende søvnløse og bli så bekymret at det går ut over humør og søvn. Det er viktig også å huske at barn som virker uinteresserte og uberørte kan ha behov for å snakke om det de ser og hører. Gjennom gode samtaler som viser at vi tar dem på alvor, kan vi som voksne både forebygge og dempe bekymringer, samtidig som vi setter dem i stand til selv å bidra til det beste for miljøet.

1. Mange barn lurer på hvorfor det er så mange som bekymrer seg for klimaendringene, og for å hjelpe dem å forstå, er det viktig at de selv har et forhold til naturen og at de setter pris på den. Det kan man gjøre gjennom å oppleve naturen på ulike måter, samt se naturprogrammer og lese bøker.

2. Som voksen trenger du ikke være ekspert for å snakke med barn om  klimakrisen, men det er en fordel at du selv har satt deg inn noen enkle fakta når du skal forklare og snakke med ungene. Mange lærer tidlig noe om dette på skolen, og forventer at andre voksne rundt dem kan være samtalepartnere om det.

  1. 3. Uavhengig av barnets alder bør du som voksen unngå å bygge oppunder frykt og følelsen av hjelpeløshet (selv om du kanskje kjenner på det selv). Trikset er å være ærlig, og samtidig finne en balanse mellom å understreke alvoret uten å skremme, og å lære dem om endringene som skjer i verden. Det kan for eksempel være viktig å understreke at endringene ikke skjer over natten, og at det fortsatt er mulig å begrense skadene på klodene og at mange jobber med det.

  2. 4. Som voksen kan du påvirke hvordan barna oppfatter seg selv og sin rolle når det gjelder klodens fremtid. Fortell suksesshistorier og hvis dem gjerne eksempler på barn og unge som har engasjert seg - og som har fått voksne til å lytte.


5. Mange barn lurer på hva de selv kan bidra med. Miljøagentene og andre organisasjoner har supre tips til hvordan barn kan ta vare på naturen og miljøet rundt seg. 

Se hvor mange barn og unge som ønsker at vi skal høre akkurat deres stemme som bidrar til en positiv endring.
UTFORSK ENGASJEMENT